Madeni Yağlar Sözlüğü
Madeni Yağlar Sözlüğü

Madeni Yağlar Sözlüğü

AKMA NOKTASI
 
Yağların akabildiği son sıcaklığı belirleyen testtir. Özellikle stoklama ve ortam çalışma sıcaklığı açısından önemli bir testtir.
 
AKMA NOKTA DÜŞÜRÜCÜ KATIKLAR
 
Bu tip katıklar, yağlarda vaks kristalizasyonuna engel olarak akma noktasını düşürürler.
 
ANİLİN NOKTASI
 
Anilin noktası, yağların anilin ile berrak bir karışım oluşturduğu sıcaklığı tespit ederek, parafinik, naftanik ve aromatik yapılarını belirleyen test metodudur.
 
ANTİOKSİDAN KATIKLAR
 
Yağlarda yaşlanmayı geciktiren katıklardır.
 
API
 
Amerikan Petrol Enstitüsü'nün kısaltmasıdır. Dünyada motor yağı performans seviyelerini belirleyen en önemli kuruluşlardan biridir.
 
TOPLAM ASİT SAYISI
 
Yağın yapısındaki asidik bileşen miktarının belirlendiği test metodudur.
 
ASTM
 
American Society for Testing and Materials ( Amerikan Standartları Birliği) dünyaca kabul edilmiş standart test metotlarını yayınlar.
 
AŞINMA ÖNLEYİCİ KATIKLAR
 
Bu tip katıklar, birbirine karşı çalışan iki metal yüzeyi arasında yağlayıcı bir film tabakası oluşturarak aşınmayı önleyen katıklardır.
 
AŞIRI BASINÇ KATIKLARI
 
Bu tip katıklar, metal yüzeyi ile reaksiyona girerek yağların ağır yük altında çalışmasını sağlayan katıklardır.
 
BAKIR KOROZYON TESTİ
 
Bakır plaka üzerinde renk değişimi tespiti ile yağlayıcının bakır malzemeler üzerindeki korozyonunu belirlemeye yarayan test metodudur.
 
BAZ YAĞ
 
Rafineriler tarafından petrolün rafinasyonu ile üretilen, mineral esaslı ve yarı sentetik yağlarda kullanılan, taşıyıcı görevi üstlenen karbon türevleridir.
 
ÇOK DERECELİ YAĞLAR
 
Hem yazın hem de kışın kullanılabilen, viskozite endeksi geliştirici katık ihtiva eden motor yağlarıdır.
 
DAMLAMA NOKTASI
 
Greslerin eriyip damladığı dereceyi veren testtir.
 
DETERJAN – DİSPERSAN KATIKLAR
 
Bu tip katıklar, deterjan dispersan özellikleri dolayısı ile kirlilikleri bünyelerine alıp filtreye taşırlar.
 
DIN
 
Deutsche Industrie Norm ( Alman Test Standartları Birliği), Alman test metotlarını yayınlayan ve güncelleyen kurumdur.
 
DÖRT BİLYA AŞINMA ÇAPI
 
Bu test metodu ile, birbirine karşı çalışan iki metal yüzeyin (standart bilyeler) üzerinde oluşan aşınma çapı (dolayısı ile yağın aşınma önleme özelliği) ve artan yük altında bilyeler arası kaynama yükü tespit edilir.
 
EMÜLSİYON
 
İki karışmayan fazın (su ve yağ), başka kimyasallar aracıyla (emülgatörler) karıştığı heterojen sistemlere verilen isimdir.
 
HAVA BIRAKMA TESTİ
 
Yağlarda, bünyelerine giren havayı bırakabilme eğilimini belirleyen testtir.
 
İŞLENMİŞ PENETRASYON
 
Greslerde, 60 darbe çalıştırıldıktan sonra gresin 25 °C' deki kıvamını belirleyen testtir.
 
KATIK
 
Bazyağ ile beraber harmanlandığında, bazyağa aşınma önleme, akma noktası düşürme, oksidasyonu engelleme, köpürme eğilimini azaltma gibi özellikler sağlayan maddelere verilen genel isimdir.
 
KİNEMATİK VİSKOZİTE
 
Yağların akmaya gösterdiği direncin, yani akışkanlığının tayin edildiği testtir. Endüstriyel uygulamalar için 40 °C'de, otomotiv sektöründeki uygulamalar için 100 °C'de ölçülür, birimi mm²/s veya cSt dir..
 
 
 
KOROZYON ÖNLEYİCİ KATIKLAR
 
Bu tip katıklar, metal ile havadaki oksijen arasına bir koruyucu film oluşturarak paslanmayı önlerler.
 
KOROZYON TESTİ ASTM (D-665)
 
Yağların, sulu ortamda korozyon dayanımını belirler.
 
KÖPÜK ÖNLEYİCİ KATIKLAR
 
Bu tip katıklar köpük oluşumunu minimize ederler.
 
MSDS
 
Material Safety Data Sheet (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu), ürünlerin kullanımı sırasında gerekli güvenlik, çevre ve sağlık ile ilgili bilgileri içeren dokümandır. Her ürünün malzeme güvenlik bilgi formu, kullanımından evvel okunmalıdır.
 
NAS
 
"National Aerospace Standard" olarak geçen, yağlarda bulunan mikron boyundaki partikül dağılımını belirleyen test metodudur.
 
OEM
 
Orijinal ekipman üreticisi anlamına gelen kısaltmadır. Bir çok ürünümüz OEM onayına sahiptir.
 
PARLAMA NOKTASI TAYİNİ
 
Yağların, parlama ve yanma noktalarını belirleyen testtir. Bu değerler, çalışma güvenliği açısından önemlidir.
 
PARTİKÜL DAĞILIMI
 
Yağların içinde bulunan mikron bazındaki partiküllerin dağılımını belirleyen test metodudur.
 
SAE
 
Society of Automotive Engineers ( Otomotiv Mühendisleri Birliği) olarak geçen, motor ve şanzıman yağı viskozite sınıflandırmalarını belirleyen kuruluştur.
 
SUDAN AYRILMA TESTİ
 
Yağların sudan ayrılabilme özelliklerini belirleyen testtir. Sudan ayrılmış yağ miktarı, su miktarı ve emülsiyon miktarı olarak ölçülür.
 
TEK DERECELİ YAĞLAR
 
Yazın ve kışın farklı viskozite sınıflarında kullanılan, viskozite endeksi geliştirici katıklar ihtiva etmeyen motor yağlarıdır.
 
TOPLAM BAZ SAYISI
 
Özellikle Motor yağlarında, yanma sırasında ortaya çıkan asidik ürünleri nötralize etme gücünü belirten değerdir.
 
TOST OKSİDASYON TESTİ
 
Yağların oksidasyon dayanımını yani kullanım ömrünü belirleyen testtir.
 
VİSKOZİTE ENDEKSİ
 
Yağların viskozite değerlerinin sıcaklık ile değişimini belirleyen bir değerdir. Viskozite endeksi yükseldikçe, sıcaklık artışı ile viskozite daha az düşer, dolayısı ile özellikle hidrolik sistemlerde kaçakların ve güç kaybının minimumda olması sağlanır.
 
VİSKOZİTE ENDEKSİ GELİŞTİRİCİ KATIKLAR
 
Artan ısı karşısında yağın incelmesini azaltan, yani viskozite endeksini yükselten polimerik katıklardır.( 9732 Okunma )